Brynen

Visar alla 22 resultat

Brynen

Brynen, brynfilar och verkstadsbrynen för slipning, gradning och polering av knivar, hyvelstål, kirurgiska instrument, motor-och maskindelar. Stort sortiment från Norton som är världsledande när det gäller brynen för professionellt bruk. I vårt sortiment finns olika kornstorlek, storlek och form för alla typer av arbeten. Brynen är de vanligaste och säkraste verktygen för skärpning av eggverktyg och gradning av maskin- och motordelar.  Då samtliga modeller är avsedda för handbruk kan de verkliga måtten avvika med ±5%. Kiselkarbid
Är hårt och skarpt men samtidigt sprött. Har god skärpförmåga men något mindre formbeständighet än aluminiumoxidbrynen. Aluminiumoxid
Har god formbeständighet men är ej så snabbskärpande som kiselkarbidbrynen. Natursten
Speciellt hårda. Ger den finaste eggen av och är praktiskt taget outslitliga. Diamantbrynen. Används för eggstrykning och skärpning mellan omslipningarna av hårdmetallverktyg. Vilken form?
Raka eggar slipas enklast med raka modeller. Ju längre modellen är desto jämnare rörelse kan man göra vilket ger ett bättre och snabbare resultat. Om eggen är formad användes ett format bryne. t.ex. ett koniskt skölpbryne för skölpar och bågformiga eggverktyg, en rund modell är att föredra vid skärpning av rundade stansverktyg, ett knivformigt bryne för specialformade träbearbetningsverktyg etc. Torrt, olja eller vatten?
Olja eller vatten tillsammans med bryniing har inte med kylning att göra. Detta ger dels effekten att brynet håller sig rent och blir mer friskärande men man får dessutom en jämnare rörelse mellan egg och bryne genom att friktionen minskar något. Ett bryne kan dock även användas helt torrt under vissa förutsättningar exempelvis gradning där man oftast har en liten anläggningsyta. Vilken kvalitet?
För sällan-användare är i första hand de kombinerade brynena (grov-fin) att rekommendera. Eggverktyg som skärpes sällan behöver i regel först grovslipas och därefter finslipas.
Vid regelbunden användning av brynen väljes i regel den erforderliga grovleken, vanligen medelfin eller fin. Förutsättningen för användandet av dessa brynen är att man inte låter verktygen bli alltför skämda.
Vid skärpning av eggverktyg av speciellt härdat stål rekommenderas extra fina brynen. Om eggverktygen har hörn och skarpa kanter (såsom svarvstål, fräsar, borr etc.) rekommenderas extra hårda modeller ex. Arkansas.
Visa merVisa mindre