SmartWater DNA-märkning small

576 kr  Exkl moms

SmartWater DNA-märkning small är en den nya generationen stöldskyddsmärkning som enkelt appliceras på stöldbegärliga objekt. Alla typer av objekt kan stöldmärkas och SmartWaters internationella databas ger en koppling mellan dig och dina märkta objekt. Stöldskyddsmärkningen är i princip osynlig och extremt svår att ta bort.

Beräknas skickas inom 2-5 dagar.

SmartWater DNA-märkning small

576 kr  Exkl moms

Artikelnr: 218032 Kategori:

SmartWater DNA-märkning small är ett kit som innehåller den nya generationen stöldskyddsmärkning som enkelt appliceras på stöldbegärliga objekt. Alla typer av objekt kan stöldmärkas och SmartWaters internationella databas ger en koppling mellan dig och dina märkta objekt. Stöldskyddsmärkningen är i princip osynlig och extremt svår att ta bort. Dina märkta värdeobjekt blir mindre attraktiva för de kriminella eftersom de via din unika kod kan kopplas till ett brott. SmartWaters avskräckande dekaler och skyltar appliceras på objekten och fastigheten för att uppmärksamma de kriminella om risken. SmartWater skapar en tryggare tillvaro för hushåll och företag.

Så enkelt är det:

 • Stöldmärk ditt objekt genom att pensla på SmartWater på flera olika positioner.
 • Sätt upp SmartWaters avskräckande dekaler tydligt på objekt samt fasad.
 • Registrera er Stöldskyddsmärkning via blankett eller via internet.

Vad kan märkas med SmartWater?
Svar: Märkvätskan fäster på alla typer av material, däremot uppmanar vi till försiktighet och att prova på en referensyta, speciellt om antikviteter eller känsliga material skall märkas.

 • Maskiner
 • Elektronik
 • Smycken
 • Barnvagn
 • Sportutrustning, ridutrustning, golfutrustning etc.
 • Bil, bildelar och tillbehör
 • Motorcykel
 • Moped
 • Cykel
 • Båt, båtdelar och tillbehör
 • Båtmotor
 • Övriga marina fordon och tillbehör
 • Övrigt, det är bara fantasin som begränsar vad som kan märkas

SmartWater DNA-märkning small – Hur fungerar det?

SmartWater DNA-märkning small är en sats som innehåller en kriminalteknisk vätska som man penslar på sina värdeföremål. Varje behållare innehåller en vätskeblandning med ett unikt SmartWater ID, vilket innebär att polisen kan spåra objekt till dess rätta ägare samt koppla kriminella till brott. Spårbarheten finns i hela vätskan, ner till minsta fragment. Ägaren registrerar själv behållarens unika SmartWater ID i en internationellt sökbar databas för polismyndigheter. SmartWater innehåller även mikropunkter med behållarens SmartWater ID som kan avläsas med mikroskop. Detta möjliggör en snabbare identifiering av objektets ägare.

 • Inga extra kostnader eller abonnemangsavgifter
 • “Osynlig” stöldskyddsmärkning, detekteras med polisens UV-lampor
 • SmartWater MärkDNA är godkänd av polisen
 • Skyddad internationell databas enligt ISO27001
 • Unik vätskeblandning med mikropunkter ger dubbel spårbarhet
 • 5 års hållfasthet i utomhusmiljö enligt testnormen PAS820:2012
 • SmartWater har en dokumenterad brottsförebyggande effekt i Sverige

SmartWater DNA-märkning

 • kan appliceras på värdefulla ägodelar utan att de förstörs eller minskar i värde.
 • är spårbart.
 • kopplar samman föremålet med dess ägare.
 • gör föremål oattraktiva på hälerimarknaden.
 • avskräcker tjuven från att gå in bostäder och stjäla värdeföremål.
 • är en billig och enkel åtgärd att skydda privata värdeföremål.

SmartWater DNA-märkning small löser inte alla inbrottsproblem men är ett utmärkt komplement till andra inbrottsskyddande åtgärder.

Läs vad Polisen skriver om DNA-märkning.

Bostadsinbrott minskat i områden med DNA-märkning

MärkDNA har använts i England i ett femtontal år. Där har man sett att bostadsinbrotten har minskat avsevärt i områden där det genomförts DNA-märkning. Även våldsbrottslighet och annan brottslighet har minskat i dessa områden, och man har inte heller sett någon förskjutning av brottsligheten till närliggande områden.

Kampanj med märkDNA i Staffanstorp

Under hösten 2015 genomfördes ett samverkansprojekt i Staffanstorps kommun. I projektet deltog kommunen, polisen och försäkringsbolag. Målgruppen var samtliga hushåll i kommunen. Tillsammans med medborgarna arrangerades flera medborgarmöten med stor uppslutning. På ett par veckor hade över tusen hushåll i Staffanstorps kommun skaffat sig MärkDNA, mycket tack vare den höga tillgängligheten av MärkDNA och kommunikativa insatser där medborgarna informerades om vad MärkDNA är och vilka fördelar det finns med MärkDNA.

Under våren 2016 fortsätter kampanjen med uppföljande aktiviteter med uppsökande verksamhet i föreningslivet, ökad polisiär synlighet, samt polisens volontärer som informerar om MärkDNA på kommunens knutpunkter.

– Målet är att minska antalet bostadsinbrott i kommunen med 30 procent jämfört med tidigare år. Det klarar vi inte ensamma, men gemensamt i ett samverkansprojekt, och tillsammans med kommunens medborgare är det möjligt, säger Patrik Runesson, analysstrateg på Staffanstorps kommun, och tillägger:

– Faktum är att hittills har ingen i kommunen som skaffat MärkDNA utsatts för bostadsinbrott. Vi ska inte vara naiva och tro att detta håller i sig i all evighet, men när man blir bestulen på sina värdeföremål som är märkta med MärkDNA ökar chanserna drastiskt att polisen med hjälp av sina UV-lampor kan återföra värdeföremålen till sin rättmätiga ägare. Det ser jag som den stora vinsten och därför har vi i Staffanstorps kommun tillsammans med polisen tagit upp MärkDNA i våra medborgarlöften.

Projekt med MärkDNA i Stockholm

Under 2014 inleddes en satsning på att stärka det brottsförebyggande arbetet till privatpersoner i Stockholms län. Syftet var att minska bostadsinbrott och inbrott i fordon i anslutning till bostad.

Tre kommundelar ingick i projektet: Stocksund (Danderyds kommun), Sticklinge (Lidingö stad) och Fornudden (Tyresö kommun). I varje kommundel fick 500 hushåll kostnadsfritt MärkDNA från tre olika leverantörer under ledning av den lokala polisen.

En uppföljning har genomförts av samtliga hushåll som ingått i försöksverksamheten, och även ett urval av boenden i de utvalda kommundelarna som inte har deltagit i försöksverksamheten.

I utvärderingen gjord av Malmö Högskola framgår det att det inte finns några indikationer på att försöket med MärkDNA har lett till att bostadsinbrotten har ökat i övriga delar av de kommuner som ingår i projektet. Antalet bostadsinbrott minskade, dock i betydligt mindre omfattning än i försöksområdena.

I utvärderingen framkommer att risken för bostadsinbrott minskar med 40 procent i områden där metoden MärkDNA används. Det finns inga stöd för att brottsligheten ”flyttar runt hörnet”. För övriga delar av berörda pilotkommuner var minskningen 10 procent under utvärderingsperioden juli 2014 till december 2015. Övriga kommuner i Stockholms län hade under motsvarande tid en ökning med knappt 20 procent av anmälda bostadsinbrott.

Under projektets gång genomfördes flera informationsmöten med boende i försöksområdena. Intresset var stort och det resulterade i många personliga möten mellan lokala polisen och medborgare för att prata om brottsförebyggande åtgärder som villa- och radhusägare kan tänka på.

– Hushållen som deltog i projektet var mycket positiva till att märka upp sina ägodelar och därmed aktivt bidra till ökad trygghet dels hos sig själva men även i sitt närområde. MärkDNA är en av de brottsförebyggande åtgärder som privatpersoner kan använda för att minska risken för att utsättas för bostadsinbrott, säger polisinspektör Ulf Malmkvist vid polisregion Stockholm och projektledare i MärkDNA-projektet.

Detta ingår i SmartWater DNA-märkning small

 • Stöldmärkning för minst 50 objekt
 • 1 x SmartWater vätska 6ml
 • 1 x 12x14cm dekal
 • 6 x 7x8cm dekal
 • 2 x 7x7cm metallskylt
 • 48 x 2cm dekal
 • 1 x Registreringsformulär
 • 1 x Instruktion med applicering